اومدم خونه
مشغول شدم به خاروندن جای کش جوراب
که یهو روی دستم یه زخم
خشک شده اماده کندن دیدم
خوشبختی پشت خوشبختی
لـــذت پشت لـــذت
31 + 1395/10/22 - 19:10 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
دیدگاه
saber26

وای مورمورم شد ...

1395/10/23 - 15:06
Rampo

یک زخم خشک رو کندن حال میده

1395/10/23 - 15:31

امتياز مثبت

(31 کاربر)

باز نشر