همه رو میبخشم بجز اونیکه تو بچگیام

وقتی قهر میکردم شام نمیخوردم میگفت
ولش کنین حتما گشنش نیست ...
34 + 1395/10/22 - 19:13 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
دیدگاه
saber26

همون بوده که باعث شده بری از لجش شام بخوری و گرسنه نخوابی ...

1395/10/23 - 15:05
Rampo

من رو لج میوفتم با شکمم قهر میکنم

1395/10/23 - 15:27
saber26

بنده خدا شکمت چه گناهی کرده آخههههههههههههه

1395/10/23 - 16:55
Rampo

اینجوریم دیگه

1395/10/23 - 18:44

امتياز مثبت

(34 کاربر)

باز نشر