ببخشید سکه دارید????

میخواهم به گذشته زنگ بزنم...

به آن روزها

به دلهای بزرگ

به محل کار پدرم

به جوانی مادرم

به کوچه های کودکی

به هم بازی های بچگی...
6 + 1395/10/23 - 00:33 در ملودی عشق
پیوست عکس:
814438097_80471.jpg
814438097_80471.jpg · 366x395px, 22KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)

باز نشر