- سعید؟
+ بله؟
- در چه حالی؟
+ شوک
- وااااا چرا؟!
+ اونجا رو نگاه کن!
- دختره و پسره؟
+ بهترین دوستم و عشقم : (
[!]مْيگْنـ آدَما تو قَبر تَنهانـْ[!]
_خوبـْ مَعلومْهـ ديْگهـْ
+يَنيـ مَنـ اَز الانـْ مُردَمـ[؟]
_حَتماً ديْگهـ
-من : دکتر من چرا خوب نمیشم؟
+ دکتر : سکوت !
- من : دکتر چرا جواب نمیدی؟
+ دکتر : سکوت !
- من : دکتر لالی یا کری؟
+ دکتر : تموم شد .. میتونین ببرینش سرد خونه . . !

thumb_HamMihan-201522214315825232961459373717.7948.jpg

بازنشر