- سعید؟

+ بله؟

- در چه حالی؟

+ شوک

- وااااا چرا؟!

+ اونجا رو نگاه کن!

- دختره و پسره؟

+ بهترین دوستم و عشقم : (
[!]مْيگْنـ آدَما تو قَبر تَنهانـْ[!]

_خوبـْ مَعلومْهـ ديْگهـْ

+يَنيـ مَنـ اَز الانـْ مُردَمـ[؟]

_حَتماً ديْگهـ-من : دکتر من چرا خوب نمیشم؟

+ دکتر : سکوت !

- من : دکتر چرا جواب نمیدی؟

+ دکتر : سکوت !

- من : دکتر لالی یا کری؟

+ دکتر : تموم شد .. میتونین ببرینش سرد خونه . . !
10 + 1395/10/23 - 00:35 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201522214315825232961459373717.7948.jpg
thumb_HamMihan-201522214315825232961459373717.7948.jpg · 400x400px, 81KB

امتياز مثبت

(10 کاربر)

باز نشر