گاهی یه نفر باعث میشه که حس کنی چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته، جاذبه نیست!
11 + 1395/10/23 - 11:33 در زَنــگـــِ تَفــــریــح

امتياز مثبت

(11 کاربر)

باز نشر