تو ماهی و
من ماهیِ این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست
زمانی که نباشی...

امتياز مثبت

(8 کاربر)

باز نشر