تو ماهی و
من ماهیِ این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست
زمانی که نباشی...
8 + 1395/10/23 - 11:38 در چــادُر خـاکـیـــ ـ ـ

امتياز مثبت

(8 کاربر)

باز نشر