شروع یک روز عالی
می‌تواند خیلی چیزها را
تحت تأثیر خود قرار دهد
مثلاً
یک احساس عالی
یک دیدار عالی
یک قرار عالی
یک کار عالی
و یک زندگی عالی
10 + 1395/10/23 - 11:50 در زَنــگـــِ تَفــــریــح

امتياز مثبت

(10 کاربر)

باز نشر