پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵

واحد شمارش صبح
آفتاب نیست
دل ماست،
صبح هر روز ،
با آهنگ دل ما بیدار می شود
و با لبخندهای ما حیات میگیرد...
10 + 1395/10/23 - 11:53 در زَنــگـــِ تَفــــریــح
دیدگاه
--kolbehasty--

امروز را شروع کن به لطف و مهر الهی..

1395/10/23 - 12:05
iiraj

حتما بانو

1395/10/23 - 12:06
--kolbehasty--

1395/10/23 - 12:08

امتياز مثبت

(10 کاربر)

باز نشر