موبايلَت را بردار
لبخندِ شيرينت را به رخِ دوربينت بكش
و ارسال كن براى عزيزترين آدمِ زندگى ات...
گاهى پنجشنبه ها
با همين دلخوشى هاى كوچك،
شيرين ميشود

12 + 1395/10/23 - 11:55
پیوست عکس:
IMG_20170112_120653_333.jpg
IMG_20170112_120653_333.jpg · 520x520px, 47KB

امتياز مثبت

(12 کاربر)