زندگی همچون قفلی پیچیده است؛ تنها کاری که باید بکنیم این است که شماره‌های درست و ترتیب درست آن‌ها را پیدا کنیم تا بتوانیم هرآنچه می‌خواهیم، بهدست آوریم.

(برایان تریسی
5 + 1395/10/23 - 13:44 در قلبهای مهربون

امتياز مثبت

(5 کاربر)