قالبِ شعرِ مرا چشمِ پُراز
جاذبه ات مي سازد...!

11 + 1395/10/23 - 13:46 در زَنـگـــــِ تَفــریــــح
پیوست عکس:
جاذبه.jpg
جاذبه.jpg · 494x534px, 64KB

امتياز مثبت

(11 کاربر)

باز نشر