مسلماً پشتکار
ادیسون استعداد نداشت درس بخونه و چیزای سخت یاد بگیره ولی یه مخترع بزرگ شد!!
انیشتین استعداد نداشت ساده ترین مسائل فیزیک کلاس رو حل کنه ولی فیزیک دان بزرگی شد!!!
هلن کلر استعداد نداشت حرف بزنه ولی سخنران بزرگی شد!!!
مایکل جکسون استعداد نداشت توپ رو به سبد بسکتبال بندازه، ولی اسطوره بسکتبال شد!!!
میخوای بازم مثال بزنم؟؟؟
لئوناردو داوینچی راست میگه:
هر چیزی در برابر اراده ی بی چون و چرا تسلیم میشود
میدونین پشتکار خودش میتونه بهترین استعداد یه آدم باشه

بازنشر