برای هزارمین بار پرسید:

تا حالا شده من دلتو بشکنم؟

منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم نه... هیچ وقت!!

تا مبادا دلش بشکنه !
7 + 1395/10/23 - 13:47 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ

امتياز مثبت

(7 کاربر)

باز نشر