فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کس را

فراموش می‌کردم!
3 + 1395/10/23 - 13:48 در قلبهای مهربون

امتياز مثبت

(3 کاربر)