"نُه"مآه انتظار
و یک عُمــــــر نگرآنی
حس آزاد "دخترانه" را به مِهر مآدری دادن
بزرگترین ایثـــــــــــــار یک زن است

dokhi_besyar_ziba1.png
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر