من تنها کمی متفاوتم....
وقتی تمام درد ها روی شانه های دخترانه ام کوه میشود....
به پهنای تمام کوه پایه های دنیا لبخند میزنم....
عصرتون بخیر....
7 + 1396/04/03 - 14:19 در My Love Story
پیوست عکس:
10632508_206454243057200_723393668_n-300x300.jpg
10632508_206454243057200_723393668_n-300x300.jpg · 300x300px, 17KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)

باز نشر