هر ملتي دو نوع دشمن خوني دارد : دسته اي كه به قانون پشت پا مي زنند و دسته ديگر كساني كه با دقت بيش از حد آن را اجرا مي كنند.♥♥آلفرد كاپو♥♥

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.