اگر مي خواهيد در زندگي، دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته باشيد، كم و خيلي دير با مردم دوست شويد.♥♥هرشل♥♥

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.