اگر مي خواهيد در زندگي، دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته باشيد، كم و خيلي دير با مردم دوست شويد.♥♥هرشل♥♥
1396/06/23 - 03:11 در My Love Story