مردم هر كدام آرزويي دارند؛ يكي مال مي خواهد، يكي جمال و ديگري افتخار. ولي به نظر من دوست خوب از تمام اينها بهتر است.♥♥سقراط♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.