مردم هر كدام آرزويي دارند؛ يكي مال مي خواهد، يكي جمال و ديگري افتخار. ولي به نظر من دوست خوب از تمام اينها بهتر است.♥♥سقراط♥♥
1 + 1396/06/23 - 03:13 در My Love Story

امتياز مثبت

(1 کاربر)