مردم گمان مي كنند تنها دوستي اشخاص بزرگ و معروف برايشان ثمر بخش است، در حال كه اشخاص حقير هم به نوبه خود مي توانند براي ما ثمر بخش باشند و افق حياتمان را با نور و محبت روشن كنند.♥♥لردآويبوري♥♥
1 + 1396/06/23 - 03:14 در My Love Story

امتياز مثبت

(1 کاربر)