مردم گمان مي كنند تنها دوستي اشخاص بزرگ و معروف برايشان ثمر بخش است، در حال كه اشخاص حقير هم به نوبه خود مي توانند براي ما ثمر بخش باشند و افق حياتمان را با نور و محبت روشن كنند.♥♥لردآويبوري♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.