هرگز نمي توانيم صفت خوبي را در ديگران بشناسيم، مگر اينكه از آن بويي برده باشيم.♥♥چينگ♥♥
1 + 1396/06/23 - 03:15 در My Love Story

امتياز مثبت

(1 کاربر)