افراد نادرست معايب خويش را از خود و ديگران پنهان مي دارند، ولي درستكاران به معايب خود واقف و بدان معترف هستند.♥♥لاوشفوكولد♥♥
3 + 1396/06/23 - 03:18 در My Love Story

امتياز مثبت

(3 کاربر)

باز نشر