افراد نادرست معايب خويش را از خود و ديگران پنهان مي دارند، ولي درستكاران به معايب خود واقف و بدان معترف هستند.♥♥لاوشفوكولد♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر