در عاليترين طبقات اجتماع و همچنين در پست ترين طبقات آن، زن آلتي بيش براي كامراني نيست.♥♥لئو نيكولايويچ تولستوي♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر