با هر كس از خود او سخن به ميان بياوريد؛ خواهيد ديد كه چندين ساعت حرفهاي شما را گوش مي كند.♥♥ديسرائيلي♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر