قدرت، توانايي نفوذ در رفتار ديگران است. ♥♥اتزيوني ♥♥
4 + 1396/06/23 - 03:23 در My Love Story

امتياز مثبت

(4 کاربر)

باز نشر