انساني كه عزم به تنها زيستن نموده است، بايد از خانه و كاشانه خويش به همان نسبت دوري جويد كه از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهايي نمي كنم، هرچند كه در اطرافم هيچ كس نباشد. اما اگر كسي مي خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.♥♥رالف والدو امرسون♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر