انساني كه عزم به تنها زيستن نموده است، بايد از خانه و كاشانه خويش به همان نسبت دوري جويد كه از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهايي نمي كنم، هرچند كه در اطرافم هيچ كس نباشد. اما اگر كسي مي خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.♥♥رالف والدو امرسون♥♥
5 + 1396/06/23 - 03:24 در My Love Story

امتياز مثبت

(5 کاربر)

باز نشر