درد دلتنگی من را ماه می‌فهمد فقط
ناله‌های هر شبم را چاه می‌فهمد فقط

در مسیر بادم و طوفان پریشان می‌کند
راز این آشفتگی را کاه می‌فهمد فقط

قصد رفتن می‌کند هر عابری از قلب من
رد شدن از زندگی را راه می‌فهمد فقط

درد دلتنگی من ، در این غزل جاری شده
سرِّ این ابیات را همراه می‌فهمد فقط
3 + 1396/09/16 - 19:23 در رقص ِ وٰاژه ها

امتياز مثبت

(3 کاربر)