درد دلتنگی من را ماه می‌فهمد فقط
ناله‌های هر شبم را چاه می‌فهمد فقط
در مسیر بادم و طوفان پریشان می‌کند
راز این آشفتگی را کاه می‌فهمد فقط
قصد رفتن می‌کند هر عابری از قلب من
رد شدن از زندگی را راه می‌فهمد فقط
درد دلتنگی من ، در این غزل جاری شده
سرِّ این ابیات را همراه می‌فهمد فقط

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.