باران را
پشتِ شیشه دوست داری
مرا در فاصله ها

قسمت است دیگر...

بهروز
1 + 1396/09/16 - 19:25 در ملودی عشق
پیوست عکس:
1053236x419_1500821147992427.jpg
1053236x419_1500821147992427.jpg · 236x419px, 21KB

امتياز مثبت

(1 کاربر)