ها تنها پرندگان مهاجری هستند
که هرگز به بر نمیگردند
دریابیم لحظه زندگی را
3 + 1396/09/16 - 19:29 در ملودی عشق
پیوست عکس:

امتياز مثبت

(3 کاربر)

باز نشر