گفتم عاشق نیستم !
مادرم خندید و گفت :
لابد گل های بالش ات را من آب داده ام !
2 + 1396/09/16 - 19:33 در قلبهای مهربون

امتياز مثبت

(2 کاربر)

باز نشر