مَنْ نَفَّسَ كُرْبَةَ مُؤْمِن، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كَرْبَ الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ.
+هركـس اى از باز كند و مشـكلـش را بـرطـرف نـمایـد،
مـتعـال مـشكـلات و آخـرت او را اصلـاح مـى نـمـاید+
[]
●••●••●••●••●••●••●••●••●••●••●••●••●•
خدمـت همیـاران همیشـگی
خـتــم صــلـوات رو
با تـوسل به [سـلام الله علیـها]
بـرای و بـرآورده شـدن
دوست Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
میگیـریمـ
و باشید
•●••●••●••●••●••●••●••●••●••●••●••●••●•
ان شاءالله کـه های فـرستاده شده
مـورد قبـول قرار گـیرد...
الـتماس دعا[]
【اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 】
•●₪ ₪●•