Yekta_Nili ✔
+ + + + + + +
امـانـت خـود را بہ بـخـشیـد
کہ بـرای سنـگیـن است
[ ]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
+√بـــلـوک :
ار ایـنکہ این صفحہ رو انتخـآب کـردیـد
بـرآی بـودنـآ ، رو داشتــنآ
تــو و هـم دیـگہ بـودنـآ
واقعـاً بـآعــث .. !
وازایــنکہ بہ [ ]احتــرام میـزارید
ومـطآبـق اون میکنـید رو داریــم ..!
وهـمہ اینـها از بـود بـرای شمـآ بہ
+[ ]+
، شــآدکآمــی و رآ بــرایتـآن
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
+ :
شمـاهـم بـآفعـآلیـتِ
یـکـی از هـآی بآشید

:.:.:.: :.:.:.: