☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ [❤️]☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
سـلام عـزیزان بلـوکی
شــمآ دوسـت داریـد تـوی[ ]چـه مـواردی گـذاشتـه بـشه !؟
هـر داریــد بفـرماییـد تـآ اون گزینـه هـایـی کـه
بـیشتـرین رو داره در اسـرع وقـت
و بشـه
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ [❤️]☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

bolok.jpg