:
.
+ چشماتو باز کن تو رو خدا .. تو رو خدا بیدار شو
_ چی شده ؟؟ کجام ؟؟
+ وای خدا شکرت، هیچی تو جاده ایم
_چی شد یهو ؟؟
+چپ کردیم راننده نتونست کنترل کنه پاشو پاشو باید بیای بیرون
_نمیتونم پام گیر کرده زیر صندلی
+بغلت میکنم ولی باید از اینجا بریم خطرناکه
.
دستشو گرفته بودم بالا تا خون کمتری ازش بره و بیهوش نشه
گنگ بود یه چیزی مثل خواب هیچی یادش نبود حتی من ،
بغلش کردم کشوندمش بیرون ... کمی دور تر روی گاردریل نشست
هوای بارونی و جاده خیس
.
:
.
40 دقیقه بعد ، بیمارستان
_شما نمیتونید پیشش بمونید شما آسیب دیدید
+ اشکال نداره من باید کنارش باشم نمیتونم تنهاش بزارم
_ما مراقبش هستیم
+نه،من باید اینجا باشم
_ باش آروم باشید بمونید پیشش اگر دل دیدنشو دارید
+میمونم من خودم دیدمش
.
:
.
بعد از شستشوی اولیه و معاینه دکتر
+دکتر ، دستشو قطع میکنید ؟ عفونت گرفته ؟
من همه تلاشمو کردم که عفونت نکشه
_نه نگران نباش خوب میشه
+آخه از دستش هیچی نمونده
_گفتم که نگران نباش درست میشه
+بازم میتونه دستشو مشت کنه .. انگشتاشو حرکت بده؟
_اگر پیوند موفقیت آمیز باشه و خودش اراده کنه اره حتما
+من حواسم بهش هست
_تو همراهشی؟ تو خودت خیلی آسیب دید
+لبخند پراز بغض ، نه من چیزیم نیست فقط میخوام اون خوب بشه
_خوب میشه غصه نخور
.
:
.
آخرین ساعت های اون روزِ ...
_برو خونه تو باید استراحت کنی
+نه فقط من باید پیشش بمونم
_تو آسیب دیدی
+اشکال نداره ، خوبم ، کنارش میمونم ...
_ولی ...
+برید من کنارش هستم
.
【فقط 4 تا سکانس از پر دلهره ترین روزهای زندگیم】
ای که از ته قلبم خدارو شکر میکردم که هنوز دارمش،
هنوز هست کنارم،عزیزانم رو بهم برگردوند. . .
روزی ڪه آرزوم بود ڪاش فقط خودم بودم،
ڪاش همه آسیب ها رو فقط من داشتم.
روزی ڪه معجزه خدارو دیدم. . .
،دستش خوب شد،
جای‌جراحے برای همیشه یادگارشه ،
ولےخوب شد بازم میتونه مُشت ڪنه دستشو حـرکت‌بده ،
ممنون ڪه‌معجزت رو همیشه بهم نشون دادی
❤️
.
:
روز عـشق بـرای مـن روزی‌ست که خـنده هآی بهـترین هآی زنـدگیـم رو ببینـم ❤️

.
●| ❤️ |●
.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

tehran.jpg