فوتووووو فوتووو هی هی
وااای وااای
FOTROS
فردا برو لباس آبی بخر