خدایا یه نیرویی بهم بده فراموشش کنم
از دیشب که تصادفی عکسشو دیدم انگار دوباره عشقش تو وجودم جون گرفته
شدم لیلای دیونه ی اون روزا...
خدایا کاری کن بتونم کسی که توی زندگیمه رو دوسش داشته باشم و بس
 • majid

  دوست داشتن هنر ما نیست هنر اوست که در دل مانده

 • ┣▇ narges ▇▇▇▇▇═─

  تورا گم میکنم هر روز و پیدا میکنم هر شب
  بدین سان خواب ها را با تو ززیبا میکنم هر شب...
  اینکه فقط تو خواب و رویا باشه ... یه مرگه تو زندگی

 • majid

  خوبهای روز بدترینهای شبند وقتی در کنارت نیستند

بازنشر