‏تو که نداشتنت انقد خوبه,داشتنت چی میتونه باشه!

بازنشر