یکی از لکه هایی که روی فرش قرار میگیره و پاک کردنش یکم سخت هستش ، لکه لوازم آرایشی هستش.
در فیلم زیر به این موضوع پرداخته ایم.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.