لکه نبات داغ ، از ان دسته لکه هایی است که علاوه بر ایجاد لکه و تغییر رنگ فرش ، حالت چسبندگی نیز به فرش میدهد.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.