لکه قهوه یکی از لکه هایی است که علاوه بر لکه ای که به جا میگذارد ، چربی نیز دارد. بنابراین پاک کردن ان کمی سخت تر از فرش ماشینی است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.