میبینید چه روزگاریه تا پریروز داشتیم باخت رو مسخره میکردیم ولی امروز باز هم داریم همین کارو میکنیم
んԾㄎㄎ乇ノ刀
FOTROS
ali68
#پرسپولیس_قهرمان
۲۰۲۰۰۹۲۸_۰۹۲۶۵۰.jpg