آرزو میکنم تمام شادی هایِ دنیا مسیرشونو به سمت تو تغییر بدن...
تولدت مبارک...
علی ابراهیم پور