من به اندازه ی غم های دلم پیر شدم..
از تظاهر به جوان بودن خود سیر شدم..

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.