سلام دوستان ببخشید که چند روزه مشکل نمایش عکس را داریم داریم حلش می کنیم مرسی که حمایت می کنید : ) از دوستان هم که حمایت مالی می کنند برای پرداخت پول سرور هم ممنونم : )