سلام دیگه از امروز هر روز حاظری ام را اینجا با پست زدن اعلام می کنم : )
 • ستـــــاره

  چقدم خوب سلامت باشین

 • FOTROS

  ۴ روز گذشت ۴ روز غیبت حاجی این درس رو افتادی سال دیگه باید پاس کنی

 • FOTROS

  شد ۵ روز حرفی برای گفتن ندارم

 • ستـــــاره

  من اگه مدیر سایت بودم ها حیف...

 • FOTROS

  من اگه کاربر بودم حیف ها حیف

 • ستـــــاره

  من اگه کاربر بودم حیف ها حیف
  اختیار داری؛همه حسرت موقعیت شما رو میبَرن
  شما خادمی

 • FOTROS

  والا حسرت خوردن نداره فقط فحش داره

 • ستـــــاره

  والا حسرت خوردن نداره فقط فحش داره
  پس میخونی دیگهما فقط تو پی وی فش دادیم

 • FOTROS

  چی میخونم من همه جا فحش میخورم

 • ستـــــاره

  پی وی رو
  نووووش

 • FOTROS

  نه بابا پی وی چیه دل خجسته ای دارید
  ممنونم ان شاله قسمت شماهم بشه

 • ستـــــاره

  نه من میل ندارم نوش خودتان باد

 • FOTROS

  اختیار دارید خب شما میخواستید مدیر بشید