‏در کافه‌ی تنهایی‌ام نشسته‌ام....
‏تو را سفارش می‌دهم...
‏لطفا همان همیشگی !!
┅┄┅┄┅✶❀❤️❀✶┄┅┄┅┅
مــــهــــــربون ❀

IMG_20210413_020200_539.jpg