آرام بگو دوستت دارم
آدمها عجيب، عجيبند
دندانى مى شوند در دهان مار
عشق را نيش مى زنند
┅┄┅┄┅✶❀❤️❀✶┄┅┄┅┅
دلــــــــــ ❀

IMG_20210417_150653_225.jpg