مینویسم
،، دوستت دارم ،،
بخوان
،،عشـــــــق منی،، ...
می نویسم
،،عاشقت هستـــــــم،،
بخوان
،،جان در تنی،
هر چہ را میگویمت
تو بیشتر از آن بدان...
عشـــق گر گفتم
تو را
تو ،، جان جانانم ،، بخــوان!
IMG-20210809-WA0019.jpg