خوشا آن کس که در دنیا
رفیق با وفا دارد
┅┄┅┄┅✶❀❤️❀✶┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄
خــــطــــی هــــای دخــــتــــرونــــه❀

500000000000000000.jpg
  • ایوان

    هیچ رفیقی بی کلک و با وفاتر از پدر ومادر پیدا نکردم