ما هیچ کس را به طور تصادفی انتخاب نمی کنیم،بلکه ما فقط با آن هایی ملاقات می کنیم که از قبل در ناخودآگاه ما حضور داشته اند
┅┄┅┄┅✶❀❤️❀✶┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄
خـــــــیـــال❀

999.jpg